bouwen volgens

VCA_logo Eskrabouw

Net als de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden vindt ESKRA BOUW B.V. de veiligheid en gezondheid van de medewerkers belangrijk. Tevens wil ESKRA BOUW B.V. voldoen aan de Arbo-wetgeving.

Om dit te borgen is ESKRA BOUW B.V. VCA één ster gecertificeerd conform de VCA 2017/6.0 checklist. 

VCA staat voor “Veiligheid gezondheid en milieu Checklist Aannemers”.

Één keer per jaar komt een onafhankelijke partij, de “Certificerende Instelling”, controleren of ESKRA BOUW B.V. zich houdt aan de 23 vragen zoals deze door de VCA checklist worden gesteld.

Enkele van deze 23 vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Zijn de gereedschappen gekeurd?
  • Zijn alle medewerkers in bezit van een geldig VCA diploma?
  • Wordt er toezicht op veiligheid en gezondheid van de medewerkers gehouden?
  • Vindt er met de medewerkers overleg plaats over veilige en onveilige werkzaamheden?

Indien alle 23 vragen positief zijn beantwoord wordt het VCA certificaat jaarlijks verlengd.

Kompas-Loosdrecht
Wijburg_klein Eskrabouw

Door deze manier van werken wil ESKRA B.V.;

  • Persoonlijk letsel en schade voorkomen
  • Materiele en milieuschade voorkomen
  • Verbeteren op gebeid van Veiligheid Gezondheid en Milieu

 

Voordelen voor de opdrachtgever zijn:

  • VCA opdrachtnemers spannen zich aantoonbaar in op gebied van Veiligheid Gezondheid en Milieu
  • Door een VCA opdrachtnemer in te schakelen kunnen VCA twee sterren gecertificeerde opdrachtgevers “bonus” punten scoren tijdens de eigen externe audit.